שירה

תודה רבה רבה ממש כיך לי לשמוע את האופעות המושלמות וכל החיזוקים ישר כח גדול אני מאוד מתחזקת תודה רבה.