מוצרי איכות לנשמה - עושים הכל בשביל הנשמה

פרק ‘אשת חיל’


פרקי הדרכה לאישה ולבת ישראל

מבוסס על פרק ‘אשת חיל’ של שלמה המלך


קצת רקע:

בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים בגאולה הנפלאה והמיוחדת

לפני המעמד הגדול בהר סיני פנה הבורא לנשים תחילה וציוה אותן ,ברוב נועם ועדינות לשמור את תורתו ומצוותיו:

“כה תאמר לבית יעקב” אלו הנשים .ובעגל, לא נתנו את נזמיהן והיו נאמנות לאלוהיהן, וגם היום גאולתינו תלויה בהן!

שלמה המלך החכם מכל אדם הקדיש פרק שלם להנחות ולהדריך כל אשה ובת להיות ‘אשת חיל’ ולתקן את העולם.

ולנו הזכות ועלינו החובה ללמדן דעת ותבונה, באהבה וברוב חיבה ולומר להן צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה – מלך שהשלום שלו, ראו ביופיו, שמרו את דרכו.

ותתחזקנה ותתאמצנה ותעשנה מכן נשים כשרות, נשות חיל ובנות אלוקים וראו נא מה נאמר במדרש:

“אמר רבי אחא, כל הנושא אשה כשרה, כאילו קיים ,כל התורה כולה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה”.

ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל”ף ועד תי”ו .תשמענה אוזניכן דברי אביכן שבשמים:

כל התורה תלויה בכן, כל הגאולה תלויה בכן .נלמד יחד פסוק אחר פסוק בפרק הנפלא הזה. ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מק"ט: 1003 קטגוריה:

תיאור


פרקי הדרכה לאישה ולבת ישראל

מבוסס על פרק ‘אשת חיל’ של שלמה המלך


קצת רקע:

בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים בגאולה הנפלאה והמיוחדת

לפני המעמד הגדול בהר סיני פנה הבורא לנשים תחילה וציוה אותן ,ברוב נועם ועדינות לשמור את תורתו ומצוותיו:

“כה תאמר לבית יעקב” אלו הנשים .ובעגל, לא נתנו את נזמיהן והיו נאמנות לאלוהיהן, וגם היום גאולתינו תלויה בהן!

שלמה המלך החכם מכל אדם הקדיש פרק שלם להנחות ולהדריך כל אשה ובת להיות ‘אשת חיל’ ולתקן את העולם.

 

ולנו הזכות ועלינו החובה ללמדן דעת ותבונה, באהבה וברוב חיבה ולומר להן צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה – מלך שהשלום שלו, ראו ביופיו, שמרו את דרכו.

ותתחזקנה ותתאמצנה ותעשנה מכן נשים כשרות, נשות חיל ובנות אלוקים וראו נא מה נאמר במדרש:

“אמר רבי אחא, כל הנושא אשה כשרה, כאילו קיים ,כל התורה כולה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה”.

ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל”ף ועד תי”ו .תשמענה אוזניכן דברי אביכן שבשמים:

כל התורה תלויה בכן, כל הגאולה תלויה בכן .נלמד יחד פסוק אחר פסוק בפרק הנפלא הזה. ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מידע נוסף

משקל1 kg

חייג כעת