משה "אש קודש בנשמה"

אין על אש קודש בעולם לא עובר יום אחד בלי אש קודש אני רוצה שכמה שיותר יהודים יתחברו ל "אש קודש" אגב התחפושת שלי השנה היה של אש קודש על גופיה הדפסתי "אש קודש לגעת בנשמה" מקדימה מאחורה הלוגו אבל באמת אין על אש קודש בפרת על המסירות נפש של הרב כל יום מקבצים פרק בנביא קו להורים גברים וקו נשים וגם ניגונים אין בעולם כזה דבר פשוט אאאאיייייייייןןןןןןן אני מטורף על אש קודש. בכל יהודי באורת אש {קודש}.