בת ישראל

הקו פשוט מדהים ומחזק ועוזר לכל יהודי ויהודיה לדעת את ההלכות