דיסק און קי – תורה מאירה – הסבר כל פרשיות התורה מהרב רונן חזיזה שליט”א

הסבר כל פרשיות השבוע
על פי החומש המבואר
‘תורה מאירה’
כולל הסבר על ההפטרות

קטגוריה:

150.00

כמות