שערי דמעות לא ננעלו

עם השירים

  • תעיתי כשה אובד
  • אין עוד מלבדו
  • ה’ מלך
  • נפתחו השמיים
  • שערי דמעות לא ננעלו
  • לך אלי תשוקתי
  • נקדישך
  • שירי שמחה

35.00

כמות