לבכות על בית המקדש

רשימת שירים:

  • לה טהור
  • על נהרות בבל
  • שוב אלי בני
  • עשינו לך מנורה
  • שפכי כמיים ליבך
  • מכניסי רחמים
  • אם אשכחך ירושלים

35.00

כמות