משירי וסיפורי חג השבועות – לילדים

מיוחד לילדים: לכבוד חג מתן תורה – חג השבועות.


עם השירים:


טוב לי תורת פיך

אמר רבי עקיבא

נעשה ונשמע

אבינו אב הרחמן

תורת ה’ תמימה

תורה הקדושה

וזכני לגדל

מחרוזת שמחה: נגיל ונשיש, כי הרבית, אשריכם תלמידי חכמים

35.00

כמות