ממצרים לירושלים – לילדים


מיוחד לילדים!

סיפור יציאת מצרים, מבוסס על מדרשי חז”ל בשילוב שירי חג הפסח


עם השירים:


« והיא שעמדה

« מצווה גדולה

« שירי ההלל

« עבדים היינו

« לשנה הבאה בירושלים

35.00

כמות