מעכשיו תוכל להסביר את הפרשה ליקרים לליבך!

מעכשיו תוכל להבין את קריאת התורה בזמן קריאת התורה!

החומש הטוב ביותר שקיים!

מעכשיו, קריאת התורה תהפוך לחוייה מרתקת, אוכל לנשמה, מים לנפש צמאה וחיבור לאלוקים חיים. כמה שמחה! כמה אושר!

החומש כולל: הסברים לפני כל פרשה, הסברים לפני כל עלייה, ביאורי מילים, פירושי רש”י בעברית ועוד…

חומש “תורה מאירה” מכיל 2 חלקים:

חלק ראשון: 
הסבר מתומצת, קל וזורם של העליה הבאה.
מתי מומלץ לקרוא חלק זה?
מתבוננים בו בין עולה לעולה – בזמן שהחזן עושה ‘מי שברך’ לעולה הקודם וכדומה.
כמה זמן לוקח לקרוא חלק זה? בין חצי דקה לדקה – תלוי באורך העליה.

 

חלק שני: 
מילות קישור ומשפטי הסבר שזורים בתוך הפסוקים.
מתי מומלץ לקרוא חלק זה?
מתבוננים בהם תוך כדי הקריאה.

 

חשוב לציין, כי נצמדתי בפירושי לדברי רש”י הקדוש, וניתן לומר, שמי שישתמש בחומש זה – יזכה ללמוד כ 80% מפרוש רש”י על התורה.

עם החומש ‘תורה מאירה’ אתה תוכל להבין את קריאת התורה בזמן קריאת התורה! 

וכאן החידוש הגדול!

מעכשיו, יוכל יהודי לשבת בבית הכנסת ותוך כדי הקריאה בציבור להבין את הפרשה, את המילים הקשות, את העניינים והמצוות, והקריאה תהיה קולחת ומאירה.

קטע מההשקה

חוברת לדוגמא

חומש תורה מאירה – פרשה לדוגמא

השג כעת

המלצות