רננה בן זכאי

חוברת מדהימה בשפה ברורה, מודה כל פעם שזכיתי להכיר את החוברת הזאת...:)