מוצרי איכות לנשמה - עושים הכל בשביל הנשמה

שערי דמעות לא ננעלו

עם השירים

 • תעיתי כשה אובד
 • אין עוד מלבדו
 • ה’ מלך
 • נפתחו השמיים
 • שערי דמעות לא ננעלו
 • לך אלי תשוקתי
 • נקדישך
 • שירי שמחה

תיאור

עם השירים

 • תעיתי כשה אובד
 • אין עוד מלבדו
 • ה’ מלך
 • נפתחו השמיים
 • שערי דמעות לא ננעלו
 • לך אלי תשוקתי
 • נקדישך
 • שירי שמחה

חייג כעת