מוצרי איכות לנשמה - עושים הכל בשביל הנשמה

לבכות על בית המקדש

רשימת שירים:

 • לה טהור
 • על נהרות בבל
 • שוב אלי בני
 • עשינו לך מנורה
 • שפכי כמיים ליבך
 • מכניסי רחמים
 • אם אשכחך ירושלים

תיאור

רשימת שירים:

 • לה טהור
 • על נהרות בבל
 • שוב אלי בני
 • עשינו לך מנורה
 • שפכי כמיים ליבך
 • מכניסי רחמים
 • אם אשכחך ירושלים

חייג כעת