print('');
כי גם לכם מגיע 5 דקות תורה ביום...

סל הקניות שלך ריק

אין לך מוצרים להשוואה.

חיפוש

חומש תורה מאירה

השג כעת
אולי יעניין אותך:

 

 

 
 

הסט המפואר

חמישה חומשי תורה

"תורה מאירה"


מעכשיו, קריאת התורה תהפוך לחויה מרתקת, אוכל לנשמה, מים לנפש צמאה וחיבור לאלוקים חיים... כמה שמחה! כמה אושר!


איך חומש "תורה מאירה" בנוי?


חומש "תורה מאירה" מכיל 2 חלקים:

חלק ראשון:
הסבר מתומצת, קל וזורם של העליה הבאה.
מתי מומלץ לקרוא חלק זה?
מתבוננים בו בין עולה לעולה - בזמן שהחזן עושה 'מי שברך' לעולה הקודם וכדומה.
כמה זמן לוקח לקרוא חלק זה? בין חצי דקה לדקה - תלוי באורך העליה.

חלק שני:
מילות קישור ומשפטי הסבר שזורים בתוך הפסוקים.
מתי מומלץ לקרוא חלק זה?
מתבוננים בהם תוך כדי הקריאה.
חשוב לציין, כי נצמדתי בפירושי לדברי רש"י הקדוש, וניתן לומר, שמי שישתמש בחומש זה - יזכה ללמוד כ 80% מפרוש רש"י על התורה.

עם החומש 'תורה מאירה' אתה תוכל להבין את קריאת התורה בזמן קריאת התורה! 

וכאן החידוש הגדול!

מעכשיו, יוכל יהודי לשבת בבית הכנסת ותוך כדי הקריאה בציבור להבין את הפרשה, את המילים הקשות, את העניינים והמצוות, והקריאה תהיה קולחת ומאירה.
 

"תורה מאירה"
פשוט. ליהנות מהתורה!

 

חוברות היכרות להורדה

 

 

 

גולשים ממליצים