print('');
35.00 ₪

זמינות: במלאי

דיסק חדש לילדים, ובו השירים המיוחדים והמסרים החשובים, שכל ילד צריך, כדי לקבל את ראש השנה ויום הכיפורים.
המלכת ה',
תקיעת השופר
ותשובה מתוך שירה ושמחה.

והעיקר - שתהיה שנה טובה ומתוקה!