print('');
35.00 ₪

זמינות: במלאי

מיוחד לילדים:
לכבוד חג מתן תורה - חג השבועות.

עם השירים:

טוב לי תורת פיך
אמר רבי עקיבא
נעשה ונשמע
אבינו אב הרחמן
תורת ה' תמימה
תורה הקדושה
וזכני לגדל
מחרוזת שמחה - נגיל ונשיש, כי הרבית, אשריכם תלמידי חכמים.