print('');
35.00 ₪

זמינות: במלאי

מיוחד לילדים:

לכבוד ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות.

השירים האהובים על הילדים, שזורים במנהגי החג, הלכות מדרשים ושירים המותאמים במיוחד לילדים.

עם השירים:

ט"ו בשבט הגיע.
ארץ חיטה ושעורה.
ארץ זבת חלב.
צדיק כתמר יפרח.
לך אתן את הארץ הזאת.
ברכנו ה' אלוקינו.
עץ חיים היא.
ואילו פינו מלא שירה.

מחרוזת:
אילו יהודי.
טוב להודות.
הקב"ה אנחנו אוהבים אותך.