print('');
35.00 ₪

זמינות: במלאי

מיוחד לילדים:

לכבוד חג החנוכה - חג האורים.

השירים האהובים על הילדים שזורים בסיפור נס חנוכה והלכות החג, באופן המותאם לילדים.

עם השירים:

ימי החנוכה.
יוונים נקבצו.
חנוכיה לי יש.
סדר ברכות הדלקת נרות חנוכה.
הנרות הללו.
מעוז צור ישועתי.
באנו חושך לגרש.
אבי הדליק נרות לי.
בצאת ישראל ממצרים (מתוך ההלל).

מחרוזת:
על הניסים.
הכל יודוך.
זה ה' קיווינו לו.