print('');
60.00 ₪

זמינות: במלאי

?רוצים להחזיר את ה'אורות' שהיו לכם כשהתפללתם
,מארז 2 דיסקים המכילים שירי ערגה ואהבה לה' יתברך
.במארז - 'איך מתפללים' מפי הרב רונן חזיזה - ליקטנו עבורכם את השירים המקרבים והמחזקים ביותר לכל נושא התפילה והכמיהה לבורא עולם.

:רשימת שירים בדיסקים

דיסק 1

הנה ימים באים
מי כה' אלוקינו
אבא, תחדש לי את חיי
הריני מקשר עצמי
שומר ישראל

דיסק 2

אלוקי, נשמה
שחר אבקשך
אבינו אב הרחמן
והערב נא
תפילה לעני
מודה אני לפניך
מחרוזת שמחה