print('');

מוצרי איכות לנשמה

כי גם לכם מגיע 5 דקות תורה ביום...

סל הקניות שלך ריק

אין לך מוצרים להשוואה.

חיפוש
 • סט מהודר חמשה חומשי "תורה מאירה"

  רבים מקרב הציבור לא מבינים את התורה - וגם לאחר שמנסים או שואלים גם אז לא זוכים להבינה כראוי.
  לכן, יצרתי חומש, שמי שישתמש בו, יוכל להבין את קריאת התורה!

 • 5 דק' פרשה להורים וילדים

  אוצר נפלא ונדיר - כל סיפורי התורה בצורה מקיפה מאוד, ערוכים עפ"י מפרשי התנ"ך ומדרשי חז"ל, שזורים בהמון אמונה, יראת שמים ונקודות חנוך, ומוגשות כספור לפני השינה לילדים הטהורים.

 • חומש תורה מאירה

  מעכשיו, קריאת התורה תהפוך לחויה מרתקת, אוכל לנשמה, מים לנפש צמאה וחיבור לאלוקים חיים... כמה שמחה! כמה אושר!

 • 5 דקות תורה ביום להורים וילדים

  כל ילד רוצה לשמוע סיפור וכל אבא רוצה לספר אותו ובמיוחד לפני השינה, אלא שהמרחק בין הרצוי למצוי הוא גדול...

 • 5 דקות תורה ביום

  אלפי לומדים בארץ ובחו"ל המקבלים מדי חודש את החוברת לביתהם מעידים שהיא הכניסה לחייהם אור ותורה, שמחה ואמונה.
  החוברת שכבשה את השוק!

 • דיסקים

  הופעות 'אש קודש' כדי שכל אחד יוכל לשמוח ובכדי שכל אחד יוכל לטעום כמה פעמים

 • חוברות נוספות

  ספרים וחוברות של הרב רונן חזיזה, בנושאים כמו: שלום בית, זוגיות, שבת ועוד...

 • הופעות אש קודש

  אתה עוצם עיניים חושב על בורא עולם, תאמר לו מה שיש לך בלב, תאמר תודה על העבר ותבקש גם על מחר, רק שפוך